سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی الکتروتکنیک
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    انتخابات

آینه جم: شعری از راشد انصاری :


طـبقِ تکلـیفی کـه دارم بنــده کانــدیـدا شــدم

واردِ شــــورا شــــدم

پیش از ایــن مایــل نبودم گر نشد، حالا شــدم

واردِ شـــورا شـــــدم

قصدِ من از آمدن در صحنه بی شک خدمت است

خدمتِ بی منت است

خوابِ خدمت (۱) را که دیدم، واله و شیدا شدم

واردِ شـــــورا شـــدم

مانــده ام با این هـمه مشکل که دارد شهرِ ما

پــس نمی دیدم چرا؟!

کور بـودم پیش ازین ها، تازگی بیــنا شــدم

واردِ شــــورا شــــدم

قتل و نا اَمنی و غارت … در بلاد مســلمین؟!

کــی روا باشـد چنـین؟

فقــر و فحــشا را که دیدم، غیرتی امّا شدم!

واردِ شـــورا شـــــدم

چهره ی بد فُرمِ شهرم را دگرگون می کـنم

طبـــق قانون می کنـــم

مات و مبهوتم خدایا از کجا پیــــدا شــدم!

واردِ شــــورا شــــــدم

کــارِ خیر و کـارِ مثبت را فراوان کــرده ام

گرچه پنــهان کرده ام

عاقبـت نزد خـلایق، این زمان اِفشا شـــدم

واردِ شـــورا شـــــدم

در مـحله مسـجدِ زیبــای مـا را دیده اید؟!

آن بـــنا را دیــده اید؟

بارها در صحن آن هی سجده کردم، پا شدم

وارد شـــورا شــــدم

گر که لبخند ِ ملیحی روی لب هایم نشست،

این نشان ِ مومن است!

غنچه بــودم در گذشته،نم نم اما وا شـــدم

وارد شــــورا شــــدم

دکتــرایم را گرفتــم سال پیـش از کمبریج

با کمک های بســیج

خون ِ دل خوردم بسی تا این که بی همتا شدم

وارد شـــورا شـــــدم

می کنم یادی هم از دورانِ جنـگ و جبهه ها

گر چــه می باشد ریا

یک، دو باری زخمی از ناحیه ی آن جا … شدم (۲)

وارد شـــورا شــدم

یک نفر گر بی جهت از مادرِ خود کرده قهر،

می رود شورای شهر

من ولـی با منطق و برهان درین جا، جا شدم

واردِ شــورا شــدم!